Обади се: +359 32 321 971
image

Нашите услуги.

Шанс Билдинг ви предлага пакет от юридически и консултантски услуги, свързани с всички видове сделки с недвижими имоти: Покупко-продажба, Управление на имоти, Отдаване под наем и др. Представлявайки клиентите си в множество разнообразни сделки с недвижима собственост. Ние изготвяме писмени и устни правни становища и представляваме клиентите си пред различните институции: Данъчна служба, Кадастрална служба, Служба по вписванията, пред Нотариус и др.

Сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, сервитути, договори за учредяване на ограничени вещни права, Договори за отказ от право на ползване и др.

Намерете вашия нов дом

Цена(€):
Площ(кв.м.):