Обади се: +359 32 321 971

Дата: 15 април 2016

Парко място срещу 15 лева-гр.Пловдив

С 29 гласа "за", 11 "против" и 5 "въздържал се" Общинският съвет на гр.Пловдив прие въвеждане на платени паркоместа срещу 15 лева на месец.
Сега съществуващите 8000 гаража ще освободят допълнителни 3000 места, с което общо паркоместата, отдавани по този начин, ще стигнат 11000.
За да се гарантира прозрачността на процедурите обаче, съветниците определиха схемите за паркиране да се създават от районните администрации на база сега съществуващи схеми за гаражи, след което да се гласуват на Общински съвет.
Решено бе въвеждането на 12-месечен срок, след който местният парламент да разгледа ефективността от направената промяна.
Предстои на следваща сесия да бъдат гласувани точно начините и процедурите за отдаване на местата.

Намерете вашия нов дом

Цена(€):
Площ(кв.м.):