Обади се: +359 32 321 971
image

Дата: 11 юли 2022

Ателиетата стават жилища, предвиждат промени в наредба.

Ателиетата ще се считат за жилища при определяне на предназначението на сградите. Това предвиждат промени в Наредба No 7  за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, качени за обществено обсъждане.
Предложението за статута на ателиетата е в съответствие с легалното определение за жилищна сграда според разпоредби на Закона за устройство на територията, пише в мотивите към проекта.  Измененията в наредбата се правят, за да се постигане съответствие на нейните разпоредби с разпоредбите на ЗУТ в резултат от неговите изменения и допълнения след 2013 г.

С друга промяна в наредбата отпада изискването за едностайните жилища да се осигурява изложение към юг, югоизток, югозапад, изток или запад.
Изменението цели да се прекрати практиката обектите в жилищни сгради, за които не може да се осигури благоприятна посока за ослънчаване, да се определят най-често с предназначение за „ателиета“, което създава проблеми за собствениците, свързани с адресна регистрация и произтичащите от нея права за достъп до социални услуги, както и с невъзможност за присъединяване към мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура при равни условия със собствениците на жилища в сградата.

Намерете вашия нов дом

Цена(€):
Площ(кв.м.):