Обади се: +359 32 321 971
image

Дата: 28 март 2016

Нов законопроект за кредитите за имоти на потребителите.

Предвидена е детайлна уредба на информацията, която кредиторите и кредитните посредници трябва да предоставят на потребителите, както преди сключване на договор за кредит, така и за надлежното изпълнение на ангажиментите по вече избран продукт.

Законопроектът предвижда по-строги изисквания за извършване на оценка на кредитоспособността на потребителите. Въвеждат се подробни правила за изчисляване на годишния процент на разходите по кредита /ГПР/, съобразени със специфичните особености на ипотечните кредити. 
Запазва се действащата в момента уредба за формиране на референтния лихвен процент, както и забраната за събиране на някои такси и комисионни за усвояване и управление на кредита.


Законопроектът предвижда договорът за кредит да може да бъде обявен за нищожен, когато не са спазени изискванията да е сключен в писмена форма, в два екземпляра и задължително да съдържа информация за срока на договора, общия размер на кредита и условията за усвояването му, указание за размера, броя и периодичността на погасителните вноски, лихвения процент с изрично посочване дали е фиксиран, променлив или комбинация от двата и периодите, условията и процедурите за промяната му, както и годишен процент на разходите заедно с подробна информация за всички разходи, включени в общите разходи по кредита за потребителя. 


При непредоставяне на общите условия заедно с договора вече ще се налага санкция. 

В момента ипотечните кредити са уредени с текстове в Закона за потребителския кредит и при непредоставяне на общите условия договорът се обявява за недействителен.

Димитър Байрактаров /Патриотичен фронт/ коментира, че новият законопроект прави крачка назад по отношение на обявяването на договорите за нищожни. 

По думите му предвидената санкция от 20 хиляди до 40 хиляди лева няма да направи банковите институции по-дисциплинирани. Байрактаров обаче каза, че ПФ подкрепя законопроекта, защото той е изключително важен за икономическото, социалното и демографското развитие на България.

Намерете вашия нов дом

Цена(€):
Площ(кв.м.):