Обади се: +359 32 321 971

Управление на имоти

Ние ви предлагаме при сключване на договор за управление на имот:
1. Ефективна консултантска и посредническа услуга за отдаване под наем на имота.
2.Осигуряването на най-подходящите Наематели.
3.Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем.
4.Съхранение и превеждане на суми по месечния наем.
5.Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите от Наемателите.
6.Регулярна проверка за състоянието на имота.
7.Организиране и извършване на необходимите ремонти и поправки в наетия имот, които са задължение на Наемодателя.
8.Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на етажната собственост.
9.Осъществяване и подържане на необходимите връзки с доставчици на стоки и услуги (охрана, интернет, застраховка, почистване и др.)
За всичко това от Ваша страна се заплаща месечна такса към фирмата.

За Продавачи

Ние сме Сигурен парньор при продажбата на Вашия имот.

Научи повече »

Управление на имоти

Ние предлагаме всички услуги по управление на Вашия имот

Научи повече »

За Купувачи

Търсите имот? Дошли сте на правилното място!

Научи повече »

Търсите под наем имот?

Намерете вашия нов дом

Цена(€):
Площ(кв.м.):